Dewan Paroki Inti

Terakhir diperbaharui: 22 February 2017

Dewan Paroki Inti adalah badan koordinatif yang terdiri dari Dewan Paroki Harian, Koordinator Wilayah & RTP dan Ketua Seksi